Údolie smrti 37,5km

Symbolika, ktorá pripomína ťažké tankové boje v Údolí smrti v období 25. – 27. Októbra 1944. Svedectvom týchto bojov sú v teréne umiestnené tanky a bojová technika v obciach Kapišová, Kružlová, Nižná Písaná, Vyšná Písaná, Svidnička, Vápeník a Dobroslava.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Dukliansky priesmyk 51km

Pamätník bol postavený v roku 1949, je vysoký 28 metrov. Súčasťou pamätníka je cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1. Čs. armádneho zboru. V roku 1962 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Bardejov 52km

Bardejov býva označovaný ako najgotickejšie mesto na Slovensku. Prvé písomné zmienky o ňom pochádzajú z 13. storočia, ale svoj zlatý vek zažilo v 15. storočí. Dominantou mesta je historické námestie so 46. meštianskymi domami, ktoré si aj dnes zachovali stredoveký charakter. V strede námestia stojí renesančná mestská radnica z roku 1511. Európskym unikátom je rímsko-katolícka gotická Bazilika minor sv. Egídia, v ktorej sa nachádza 11 pôvodných gotických krídlových oltárov. V blízkosti mestského centra stojí dnes už urbanistická kuriozita východného Slovenska - jediný čiastočne zachovaný súbor bývalých židovských kúpeľov a synagóga, ktoré boli budované plánovito a podľa talmudistických predpisov. Mestské opevnenie je najzachovalejším obranným systémom na Slovensku, okrem hradieb sa zachovala brána a desať bášt. Mestská pamiatková rezervácia Bardejova je spolu s unikátnym židovským suburbiom od roku 2000 zapísaná medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Košice 85km

Najznámejšie historické pamiatky nájdete v druhom najväčšom meste Slovenska, v meste Košice. Košice sú prvým európskym mestom, ktoré získalo vlastnú erbovú listinu. Ďalšie prvenstvo sa spája so športom. Každoročne tu prvú októbrovú nedeľu štartuje najstarší európsky maratón, Medzinárodný maratón mieru. V centre mesta Košice nájdete najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Dominuje jej Dóm sv. Alžbety. Táto gotická katedrála má nádherný hlavný oltár, ktorý pozostáva zo 48 gotických malieb a sôch. Dóm sv. Alžbety je zároveň aj najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Spolu so susednou kaplnkou sv. Michala a Urbanovou vežou vytvárajú komplex národnej kultúrnej pamiatky. Severozápadne od mesta Košice nájdete zrúcaniny Košického hradu. Iba podľa architektonických zvyškov možno usudzovať aké bolo zakomponovanie hradu do skalnatého terénu. Košický hrad a Dóm svätej Alžbety sú však iba zlomkom historicky zaujímavých budov, na ktoré natrafíte pri prechádzke týmto nádherným mestom.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Prešov 45km

Prešov je medzi slovenskými kráľovskými mestami doposiaľ neobjaveným drahokamom. Nájdeme tu jednu z najvýznamnejších technických pamiatok na Slovensku - národnú kultúrnu pamiatku Solivar, gotickú Konkatedrálu sv. Mikuláša, barokovú Kalváriu, Židovskú synagógu, gréckokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa so vzácnou replikou Turínskeho plátna, Múzeum vín a mnoho iných zaujímavostí. V blízkosti Prešova sa nachádzajú ruiny piatich hradov a slávne Dubnické opálové bane, kde bol nájdený najväčší opál na svete, ktorý bol pre svoju prekrásnu farbu nazvaný Harlekýn. Prešov sa ako jediné slovenské mesto môže popýšiť tým, že cez jeho historické centrum prechádza 49. rovnobežka. Ďalšou zaujímavosťou Prešova je, že sa tu nachádza 325 nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Historické centrum mesta je od roku 1950 jednou z najstarších mestských pamiatkových rezervácií na Slovensku. Slanské vrchy i Šarišská vrchovina v tesnej blízkosti Prešova sú vhodné aj pre milovníkov pešej turistiky a cykloturistiky.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Hrad Čičava 35km

Hrad Čičva - na kopci nad bývalou obcou Podčičva (dnes časť obce Sedliská) sa nachádzajú zrúcaniny hradu asi 13 km od Humenného. Možno na neho vyliezť buď priamo po schodoch od rieky (strmo) popri zaujímavej, celkom zachovanej mladšej budovebývalého zemplínskeho archívu. Iná cesta je cez dedinu po ceste stále vpravo až k hradu. Zaujímavý hrad hlavne polooblúkovitými miestnosťami, obrovskými vežami a s náznakmi malých opráv. V minulosti zabezpečoval kontrolu nad celým okolím.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Spišský hrad 85km

Pôvodne kráľovský hrad, jeden z najrozsiahlejších hradných komplexov v strednej Európe. Hrad spolu s komplexom Spišskej kapituly boli roku 1993 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – World Heritage List.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Múzeum Tokajíckej tragédie 15km

V obci sa nachádza múzeum Tokajíckej tragédie, vojnový cintorín a pomník na mieste tragédie severne od obce. Obec si každoročne pripomína 19. november spomienkovým stretnutím a koncertom venovaným pamiatke padlých.

Múzeum Tokajíckej tragédie, resp. pamätná izba bola vybudovaná v roku 1969. Obec však nemala dostatok prostriedkov na jej prevádzkovanie, po 24. rokoch bolo múzeum po rekonštrukcii znovuotvorené dňa 11. mája 2009. Je otvorené od pondelka do piatku od 9.00-13.00. Múzeum je možno navštíviť i mimo otváracích hodín.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Vojenské múzeum Svidník 33km

V tesnej blízkosti areálu múzea sa nachádza Pamätník sovietskej armády. Pamätník bol postavený v roku 1954 na základe projektu Ing. arch. K. Lodra, V. Šedivého a J. Krumprechta. Pylón pamätníka je vysoký 37 metrov. Pred pamätníkom je umiestnená bronzová socha sovietskeho vojaka. V komplexe pamätníka je vojnový cintorín, ktorý tvoria štyri masové hroby. V hroboch je pochovaných vyše 9 000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli na území východného Slovenska v rokoch 1944 – 1945.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Múzeum Andyho Warhola, Medzilaborce 50km

Bolo otvorené 30. júna 1991.Stála expozícia múzea bola koncipovaná tak, aby vizuálne i obsahovo pojala súvislosť všetkých faktov okolo zriaďovaní múzea i samotného Andy Warhola. Úmyslene vo vstupnej časti expozície boli inštalované diela vynikajúceho rusínskehoinsítneho výtvarníka Michala Siríka s tematikou folklóru a národopisu. Akási ilustrácia života Rusínov na dedine v rokoch, keď tu žili umelcovi rodičia.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry Bardejovské Kúpele 50km

Skanzen je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Bol sprístupnený v roku 1965. Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave - etnoparku rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník: slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína. Pochádzajú z 19. a 20. storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského typu.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou 33km

Regionálne múzeum na rozhraní Zemplína a Šariša, so špecializáciou na dejiny vysťahovalectva, ponúka v Hanušovciach expozície umocnené architektúrou honosného kaštieľa - o prírode regiónu, jeho dejinách, ľudovej kultúre a o štýle bývania v 19. – 20. storočí. Sídlom múzea je renesančno-barokový kaštieľ s charakteristickými výraznými nárožnými vežami. Pomerne rozsiahlu blokovú budovu postavili na prelome 17. a 18. storočia. lnteriéry a fasáda kaštiela majú bohatú štukovú výzdobu. Múzeum propaguje systém „múzea zážitku“. V rámci interaktívnych podujatí oživujú staré remeslá a činnosti. Popri podujatiach Deň a Noc múzeí, Deň detí, veľkonočných a vianočných aktivitách, sa organizujú kultúrne programy a prednáškové cykly. Reprezentačná sieň (80 miest) je vhodná na pracovné a spoločenské stretnutia.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Drevené kostolíky

Drevené kostolíky sa svojou originalitou, technicko-umeleckým riešením a spoločenským významom zaradili medzi národné kultúrne pamiatky.

Najviac drevených kostolíkov sa zachovalo v severovýchodnej časti Slovenska. Vďaka ich architektonickým a umelecko-historickým kvalitám boli zaradené do pamiatkového fondu a v roku 1968 vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Z celkového počtu 27 kostolíkov vyhlásených za NKP v SR, sa v okrese Svidník nachádza 11 prevažne zo 17 a 18. storočia, ktoré sa aj v súčasnosti využívajú na pravidelné náboženské obrady.

Pre drevené kostolíky v regióne je charakteristická bohatá umelecká výzdoba. Na mnohých chrámoch sa zachovali rôzne ozdobné kupoly, kužeľovité a pyramidálne ukončenie striech. Na vežiach sa objavujú barokové makovicky ukončené železnými kovanými krížmi, ktoré sú výrazným umeleckým prejavom dedinských kováčov. Vyznačujú sa pestrosťou foriem a veľmi bohatým ornamentom.

Bodružal 45km

Chrám svätého Mikuláša  je drevená gréckokatolícka cerkev byzantského obradu v obci Bodružal v okrese Svidník vPrešovskom kraji. Cerkev je zasvätená svätému Mikulášovi Divotvorcovi, arcibiskupovi z Myry v Lýkii.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Šemetkovce 33km

Na návrší za obcou bol vystavaný drevený gréckokatolícky chrám v roku 1752. Zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi. V čase druhej svetovej vojny bol chrám poškodený. K jeho obnove došlo po roku 1945.

Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Postavený je na nízkom základe z lámaného kameňa.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Vodný svet Svidník 34km

Kúpalisko v Svidníku má v ponuke 3 vonkajšie bazény – plavecký, detský a rekreačný bazén s umelými vlnami – a 1 krytý termálny masážny bazéns teplotou vody 34°C. K dispozícii je taktiež tobogán a v ponuke športov je plážový volejbal, stolný tenis a deti môžu využiť motocykle, autíčka a preliezky.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Aquacity Poprad 127km

Užite si skutočný relax vo vodnom parku Aquacity Poprad. Voda v bazénoch má príjemnú teplotu 30 - 38 °C vďaka čomu si v nich môžete zaplávať aj v zime. Aquacity Poprad má k dispozícii vnútorné a vonkajšie termálne bazény, vodné atrakcie, detské ihriská, sauny, bary a kaviarne. Veľkej obľube návštevníkov sa teší aj wellness centrum s inhalačnými miestnosťami, vírivkami alebo snehovou jaskyňou. AquaCity Poprad určite splní aj vaše vysoké nároky a je ideálnym miestom pre dovolenku v ktoromkoľvek ročnom období.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Bardejovské Kúpele 50km

Bardejovské Kúpele vznikli pri 17 minerálnych prameňoch. Prvá zmienka o kúpeľoch sa spomína už v roku 1247 v listine kráľa Belu IV. Prvé kúpeľne objekty tu začali stavať v 17. storočí. Najkrajšou stavbou je liečebný dom Astória s prvkami secesie. Najväčší rozkvet Bardejovské Kúpele zažili v 19. storočí. Liečil sa tu ruský cár Alexander I., či rakúska princezná Mária Lujza. Najslávnejším hosťom v kúpeľoch bola manželka Františka Jozefa I., rakúska cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, v roku 1895. Jej návštevu pripomína socha v kúpeľnom parku pred liečebným domom Astória.

V kúpeľoch sa liečia choroby tráviaceho ústrojenstva, nešpecifikované choroby dýchacích ciest a choroby z povolania. Priamo v areáli kúpeľov sa nachádza skanzen, letné kúpalisko i lyžiarska zjazdovka s vlekom.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Zoo Stropkov 20km

Areál ZOO parku v Stropkove je situovaný na východe Slovenska v centre mesta Stropkov na hlavnom ťahu medzi Ukrajinou a Poľskom. Vznikol v roku 1984, keď sa z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže. Tá sa neskôr premenovala na zoopark. V súčasnosti je táto malá zoo so svojou veľkou ponukou jedinou svojho druhu na Slovensku. Nielenže predstavuje množstvo zvierat v 40 voliérach, ale plní aj ochranu genofondu našej planéty. Návštevníci sa môžu potešiť aj krásou vzácnych rastlín, kríkov a stromov.

Areál je pre potešenie malých návštevníkov dotvorený atypickými detskými zariadeniami, rozprávkovým bufetom Červená čiapočka, či kontaktnou ZOO pre deti s možnosťou kŕmenia zvierat. Jeho bezbariérové prostredie je vhodné aj pre telesne postihnutých.

Toto populárne zariadenie ponúka po celý rok príležitosť na rozptýlenie, poučenie, oddych a využitie voľného času pre deti mládež i dospelých v prostredí krásnej prírody.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.

Košická zoologická záhrada 86km

Oddych, relax a poznanie – to všetko nájdete v košickej ZOO. Za štvrťstoročie existencie sa stala ideálnym miestom celodenného výletu najmä pre rodiny s deťmi.

Areál sa nachádza v čarokrásnom kúte Košickej kotliny. Okrem exotickej fauny ponúka množstvo oddychových zón, detských ihrísk, ohniská zriadené na piknik v prírode, veľa atrakcií, aké inde nenájdete. Je všeobecne známe, že rozlohou 288 hektárov je košická zoo tretia najväčšia v Európe, hoci asi len tretinu využíva pre zvieratá i návštevníkov.

Pozrite si tiež podrobnú mapu a trasu cesty.